Skip to content

Efter sessionen

Efter Sessionen ges alltid möjlighet att tillsammans med oss sitta ner och reflektera över vilka delar i sessionen som var bra och kanske mindre bra.

Detta lägger också grunden för oss när vi förhoppningsvis sedan planerar din nästa Session.

Det är också vanligt att frågor och funderingar uppstår emellan sessioner och då finns vi alltid där via e-mail och du ges möjlighet att ventilera dessa.

Inga frågor eller funderingar är för oss främmande eller konstiga.

Box4
Sigill2-1-kopia-1