Skip to content

Förbereda sig

Du anländer alltid hel och ren i tid.

Planera din dag så du inte har viktiga uppgifter efter Sessionen
En Session kan ta på krafterna, både mentalt och fysiskt.

Vi respekterar att man ibland måste avboka, viktigt är då att du gör
det i god tid, minimum 24h

Box3
Sigill2-1-kopia-1